MVO-BELEID REGINOX

Bij Reginox geloven we dat zakelijk succes en een positieve impact op de maatschappij hand in hand gaan. Duurzaamheid is een continu proces dat vraagt om het steeds weer beter te doen.

Het jaarverslag toont niet alleen cijfers en feiten, maar vertelt ook op welke wijze bij als Reginox een rol willen spelen in onze maatschappij. MVO is voor ons geen doel op zich, maar duurzaamheid is een continu proces dat vraagt om het steeds weer beter te doen.  

Wij bedanken al onze medewerkers, partners, klanten en belanghebbenden die een bijdrage hebben geleverd aan het succes van onze MVO-inspanningen. Samen zetten we stappen in de richting van een meer duurzame, sociale en welvarende toekomst. 

MVO-BELEID REGINOX

Wij zien MVO als een continu proces, waarbij we oog hebben voor duurzaamheid, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat onze medewerkers prettig kunnen werken. Als maakbedrijf heeft Reginox speciale aandacht voor een verantwoordelijke productie van spoelbakken en werkbladen. De belangrijkste grondstof is rvs. Dit materiaal bestaat voor circa 90% uit gerecycled staal en wordt gebruikt voor de productie van spoelbakken en werkbladen. 

Het beleid is er op gericht om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Het streven is om onze energievoorziening volledig CO2-neutraal te maken.

BETROKKENHEID BIJ
DE MAATSCHAPPIJ

Om personeel fit te houden is het vitaliteitsprogramma ‘Ter Steege In Beweging’ opgezet. Het hele jaar door worden er diverse activiteiten georganiseerd waar medewerkers aan mee kunnen doen.

Tevens is Reginox al jaren sponsor van de Rijsserbergloop te Rijssen. Sinds 2008 bevat dit jaarlijkse evenement ook de bedrijvenloop waar Reginox hoofdsponsor en naamgever van is. Reginox biedt andere bedrijven en instellingen hiermee de mogelijkheid zich op een originele en sportieve manier te presenteren. 

DUURZAAMHEID
BIJ REGINOX

  • Ons rvs bestaat voor 90% uit gerecycled staal
  • Circa 98% keert terug in de maatschappij door inzameling en hergebruik
  • Vanaf 2011 komt al het hout uit verantwoordelijk beheerde bossen
  • De komende drie jaar gaat Reginox 15% minder gas en elektriciteit gebruiken
  • 95% van al het papierafval wordt gerecylced tot nieuw karton of papier

Reginox kiest voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en een verantwoordelijke manier van produceren.

 

Aantal laadstations is

uitgebreid naar zes

stuks aan de

Noordermorssingel

Elektrische laadstations
In ons MVO-beleid neemt het reduceren van CO2-uitstoot een prominente plek in. Als gevolg hiervan is enige tijd geleden besloten om ons wagenpark verder te verduurzamen door elektrisch rijden te stimuleren en dieselauto’s uit te faseren. Inmiddels bestaat ons wagenpark al voor de helft uit hybride of volledig elektrische auto’s. Om dit te ondersteunen hebben we onze laadfaciliteiten aanzienlijk uitgebreid en beschikken we inmiddels over zes laadstations bij ons pand aan de Noordermorssingel. Met deze uitbreiding kunnen we tevens bezoekers van Reginox weer van een volle accu voorzien zodat zij hun weg weer CO2-uitstootvrij kunnen vervolgen.

Prettig werken

Elk jaar krijgt iedere medewerker van Reginox een bedrag van €100,- aangeboden, om een sportartikel voor te kopen, van wandelschoen tot fietstas of sporthorloge. Dit doen wij om de medewerker te motiveren om meer te bewegen en gezond(er) te leven. Van de €100,- krijgt de medewerker €95,- uitbetaald en €5,- wordt besteed aan een goed doel.

Wekelijks wordt er bij Reginox vers fruit geleverd voor op het werk. In de kantine zijn speciale koelkasten geplaatst die worden voorzien van vers fruit voor elke medewerker. Lekkere, gezonde snacks in het kader van gezonde voeding.

REGINOXCODE

Onze activiteiten hebben impact op velen: klanten, medewerkers, aandeelhouders en leveranciers. Succes kan alleen worden gerealiseerd als we integer handelen conform onze waarden, waarbij de belangen van alle betrokkenen goed worden afgewogen. De Reginox code vertaalt onze doelstellingen en onze visie over op ons product, het welzijn van mensen en de kwaliteit van de omgeving.

BETROUWBAAR

We zeggen wat we doen én doen wat we zeggen. Dat maakt ons tot een betrouwbare partner.

VERANTWOORDELIJK

We voelen ons verantwoordelijk voor ons eigen werk, collega's, de producten die we maken, onze omgeving, positieve resultaten, de bevoegdheden die we hebben en een positief eindresultaat.

VOORUITSTREVEND

Met het oog op vooruitgang streven we voortdurend naar verbetering. We willen de beste zijn in alles wat we doen.

VEILIGHEID BIJ
REGINOX

Veiligheid hebben we hoog in het vaandel staan, iedere werknemer krijgt PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) aangereikt. Denk aan handschoenen, gehoorbescherming en veiligheids-schoenen. Alle machines zijn volgens de ARBO-wet beveiligd en voorzien van een RI&E. 

Lees hier het complete

Reginox MVO-verslag.